Societats/Mercantil

En l’àmbit Mercantil, posem a la seva disposició tots els serveis que envolten l’empresa, amb l’assessorament personalitzat dels nostres advocats especialitzats en Dret Mercantil i de Societats, intervenint en els següents serveis:

  • Constitució de la forma social necessària en funció del tipus d’empresa: mercantil ó civil.
  • Modificacions d’estatuts, capitals, socis, objecte social, domicili social, ...
  • Transformació, fusió, escissió o dissolució de societats.
  • Redacció de contractes Mercantils.
  • Tramitacions al Registre Mercantil i Registre de la Propietat.
  • Assessorament jurídic a l’empresa, a les juntes i accionistes.
  • Processos concursals.
  • Processos davant els Jutjats del Mercantil.

 

 

 

  RIOS ASSESSORS 679512777 - c/ Dr Fleming 17, 17250 PLATJA D'ARO

fragmento asíncrono