Jurídic

Realitzem l'assessorament i atenció legal necessària en les matèries administrativa, civil, laboral, fiscal i mercantil, en defensa dels legítims interessos dels nostres clients, tant davant els Tribunals com les Administracions Públiques

Àmbits d'actuació

 • Administratiu:
  • Reclamacions econòmiques-administratives.
  • Actuacions en matèria Tributària.
  • Procediments de Responsabilitat Patrimonial davant l’Administració Pública.
  • Processos davant la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
 • Civil:
  • Dret de família: divorcis, incapacitacions, ...
  • Testamentàries, herències, ...
  • Reclamació d’impagaments.
  • Arrendaments urbans i rústics.
  • Processos davant la Jurisdicció Civil.
 • Social:
  • Reclamacions i contenciosos davant la Seguretat Social.
  • Accidents de treball.
  • Acomiadaments.
  • Reclamació de procediments d’incapacitat.
  • Processos davant la Jurisdicció Social.
 • Mercantil:
  • Assessorament jurídic a l’empresa.
  • Constitucions, modificacions, transformacions de societats.
  • Processos concursals.
  • Processos davant els Jutjats del Mercantil.

 

 

 

  RIOS ASSESSORS 679512777 - c/ Dr Fleming 17, 17250 PLATJA D'ARO

fragmento asíncrono