Gestoria/Tràmits

Ens encarreguem de les vostres diligències de forma ràpida amb una gestió eficaç dels tràmits administratius o de registres:

  • Gestions sobre automòbils i embarcacions: matriculacions, traspassos, renovacions i duplicats de llicències de conduïr i altres. ITV. Multes i recursos davant la Direcció General de Trànsit. Llicències comunitàries.
  • Administració autonòmica: gestions als diferents Departaments. Obtenció del registre sanitari, registres de licitadors, transports, VPO, habitabilitat, DQE, expedients…
  • Administració estatal: altes d’empresa, permisos de treball, visats, certificats.
  • Administració local: plusvàlues, llicència d'obertura d'establiments, permisos d’obres, ambiental, legalitzacions.
  • Tramitació de certificats: matrimoni, defunció, empadronament, voluntats, publicacions als Butlletins. Notes informatives. Inscripcions als Registres.
  • Registre de la propietat i mercantil: inscripció d'escriptures i documents públics.
  • Cadastre: altes, baixes i modificacions de dades de béns inmobles.
  • Patents, marques, noms comercials, rètols, models industrials, registres internacionals.

 

 

  RIOS ASSESSORS 679512777 - c/ Dr Fleming 17, 17250 PLATJA D'ARO

fragmento asíncrono